Notícies publicades: 566           < 1 2 3 4 5 6 7 > 
26/10/2023
Equiparació de les parelles de fet per a ser família nombrosa
La Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Suprem ha equiparat en una sentència les parelles de fet als matrimonis a l'efecte de l'obtenció ...
Veure més ...
11/10/2023
Sentència del TS sobre l'accés als dispositius electrònics en una inspecció tributaria
El Tribunal Suprem ha declarat, en la recent sentència de 29 de setembre de 2023 -recurs de cassació núm. 4542/2021- que l'Administració tribut...
Veure més ...
27/09/2023
Digitalització dels llibres del Registre Civil
A través del projecte Generació de les estructures de dades i imatges de llibres del Registre Civil, agregarà prop de 50.000 llibres a l'Arxiu D...
Veure més ...
21/09/2023
Acord sobre l’extensió i altres condicions extrínseques dels escrits de recurs de cassació i d'oposició civils
Al BOE del 21/09/2023 s’ha publicat l’acord de la Comissió Permanent del Consejo General del Poder Judicial per donar publicitat de l’Acord ...
Veure més ...
19/09/2023
En marxa el Registre Central de Titularitats Reals
El Ministeri de Justícia ha posat en marxa el Registre Central de Titularitats Reals (RCTIR), conforme al que es preveu en el Reial decret 609/202...
Veure més ...
18/07/2023
Un menor d'edat sense rendes no és responsable solidari dels deutes dels seus pares

El Tribunal Suprem ha dictat una sentència en la qual estableix que Hisenda no pot declarar a un menor d'edat sense rendes responsable solidari dels deutes dels seus pares en la modalitat de tributació conjunta de l'Impost sobre Renda de les Persones Físiques (IRPF) de la unitat familiar.

La Sala considera que l'Administració tributària dispensa un tracte discriminatori a aquests fills menors d'edat respecte als fills majors d'edat dependents dels pares perquè aquests no són membres de la unitat familiar ni estan sotmesos a la responsabilitat solidària.

Nota de premsa – CGPJ
Manjarin Procuradors
  Provença 314, 2º, 2ª - 08037 Barcelona
Telèfon: 93 487 04 95 - Fax: 93 487 37 83
Nota legal
Iuris.doc  Disseny web