Notícies publicades: 566           < 1 2 3 4 5 6 7 > 
26/10/2023
Equiparació de les parelles de fet per a ser família nombrosa
La Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Suprem ha equiparat en una sentència les parelles de fet als matrimonis a l'efecte de l'obtenció ...
Veure més ...
11/10/2023
Sentència del TS sobre l'accés als dispositius electrònics en una inspecció tributaria
El Tribunal Suprem ha declarat, en la recent sentència de 29 de setembre de 2023 -recurs de cassació núm. 4542/2021- que l'Administració tribut...
Veure més ...
27/09/2023
Digitalització dels llibres del Registre Civil
A través del projecte Generació de les estructures de dades i imatges de llibres del Registre Civil, agregarà prop de 50.000 llibres a l'Arxiu D...
Veure més ...
21/09/2023
Acord sobre l’extensió i altres condicions extrínseques dels escrits de recurs de cassació i d'oposició civils
Al BOE del 21/09/2023 s’ha publicat l’acord de la Comissió Permanent del Consejo General del Poder Judicial per donar publicitat de l’Acord ...
Veure més ...
19/09/2023
En marxa el Registre Central de Titularitats Reals
El Ministeri de Justícia ha posat en marxa el Registre Central de Titularitats Reals (RCTIR), conforme al que es preveu en el Reial decret 609/202...
Veure més ...
20/07/2023
Anul·lada l'obligatorietat de presentar electrònicament la declaració de l'IRPF

La Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem ha dictat una sentència que anul·la l'exigència als contribuents de presentar la declaració de l'IRPF per mitjans electrònics a través d'Internet, realitzada en l'Ordre del Ministeri d'Hisenda HAC/277/2019, de 4 de març, “perquè s'estableix de manera general per a tots els obligats tributaris sense determinar els supòsits i condicions que justifiquin, en atenció a raons de capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius, que s'imposi tal obligació”.

La resolució subratlla que la Llei General Tributària reconeix el dret, que no l'obligació, dels ciutadans a utilitzar els mitjans electrònics, així com el deure de l'Administració de promoure la seva utilització.

Nota de premsa – CGPJ
Manjarin Procuradors
  Provença 314, 2º, 2ª - 08037 Barcelona
Telèfon: 93 487 04 95 - Fax: 93 487 37 83
Nota legal
Iuris.doc  Disseny web