Notícies publicades: 566           < 1 2 3 4 5 6 7 > 
26/10/2023
Equiparació de les parelles de fet per a ser família nombrosa
La Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Suprem ha equiparat en una sentència les parelles de fet als matrimonis a l'efecte de l'obtenció ...
Veure més ...
11/10/2023
Sentència del TS sobre l'accés als dispositius electrònics en una inspecció tributaria
El Tribunal Suprem ha declarat, en la recent sentència de 29 de setembre de 2023 -recurs de cassació núm. 4542/2021- que l'Administració tribut...
Veure més ...
27/09/2023
Digitalització dels llibres del Registre Civil
A través del projecte Generació de les estructures de dades i imatges de llibres del Registre Civil, agregarà prop de 50.000 llibres a l'Arxiu D...
Veure més ...
21/09/2023
Acord sobre l’extensió i altres condicions extrínseques dels escrits de recurs de cassació i d'oposició civils
Al BOE del 21/09/2023 s’ha publicat l’acord de la Comissió Permanent del Consejo General del Poder Judicial per donar publicitat de l’Acord ...
Veure més ...
19/09/2023
En marxa el Registre Central de Titularitats Reals
El Ministeri de Justícia ha posat en marxa el Registre Central de Titularitats Reals (RCTIR), conforme al que es preveu en el Reial decret 609/202...
Veure més ...
19/09/2023
En marxa el Registre Central de Titularitats Reals

El Ministeri de Justícia ha posat en marxa el Registre Central de Titularitats Reals (RCTIR), conforme al que es preveu en el Reial decret 609/2023, d'11 de juliol, pel qual es va aprovar la seva creació i el seu reglament.

El RCTIR permetrà la consulta de la titularitat real de persones jurídiques espanyoles i de fideïcomisos, tipus trust, i altres instruments jurídics anàlegs que operen a Espanya per part d'autoritats, subjectes obligats i aquella persona o organització que pugui demostrar un interès legítim.

Amb la creació del RCTIR es completa la incorporació al dret espanyol de la Directiva (UE) 2018/843 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme.

Nota de premsa – Ministerio de Justicia
Manjarin Procuradors
  Provença 314, 2º, 2ª - 08037 Barcelona
Telèfon: 93 487 04 95 - Fax: 93 487 37 83
Nota legal
Iuris.doc  Disseny web