Relació de serveis professionals que ofereix Manjarin Procuradors:
Representació tècnica processal davant els Tribunals de Justícia.
 
Representació davant l’Administració Pública.
 
Diligència i compliment d’exhorts, oficis i manaments.
 
Compliment d’edictes Diaris Oficials; BOE, BORME, BOP, Diari Oficial de la Generalitat i premsa.
 
Gestió Registres i Notaries.
 
Liquidació i gestió de pagament d’impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
 
Informes de solvència.
 
Gestió de cobrament amistosa.
 
Àrea Privada – Consulta procediments –

Possibilitat d'accés en temps real a la consulta de l'estat processal dels asumptes i de l'agenda de senyalaments i terminis, i visualització de les resolucions i escrits digitalitzats.

Per a obtenir l'accés, és necessari que ho demanin a aquesta procuraduria, per correu electrònic a manjarin@manjarin.com. En uns dies rebràn un codi d'usuari i una contrasenya per a poder accedir, juntament amb un breu manual que els hi servirà de guia.

Eines i Utilitats
Taula d’Interès Legal del Diner
 
Taula de Salari Mínim Interprofessional
 
Taula d'adreces, telèfons i fax dels Tribunals de l'àmbit d'actuació de la Procuraduria
 
Calendari de guàrdies dels Jutjats de la demarcació de Barcelona
 
Calendari de festes laborals als partits judicials del Col·legi de Barcelona 2023
 
Distribució d'òrgans judicials a la Ciutat de la Justícia
 
Comptes de consignació dels Tribunals d'España
 
Plànol de situació i transports de la Ciutat de la Justícia
 
Plànol de la nova localització dels Jutjats de Badalona
 - Consultar Tribunals d'Espanya
(Ministerio de Justicia)
 - Consultar Procuradors d'Espanya
(Consejo General de Procuradores de España)
Manjarin Procuradors
  Provença 314, 2º, 2ª - 08037 Barcelona
Telèfon: 93 487 04 95 - Fax: 93 487 37 83
Nota legal
Iuris.doc  Disseny web